+420 222 745 589 info@resetheus.org

Aktuality

Return to

Essential

Scientific

Ethos and

Transparency

děkujeme

Ustavující schůze spolku

Ustavující schůze spolku

Konala se ustavující schůze zájmové asociace Resetheus z.s. Byly schváleny stanovy, předsednictvo se rozhodlo zvolit na dobu jednoho roku paní Lenku Tarabovou předsedkyní spolku a byl nastíněn plán pro následující dva měsíce.

REDAKCE: články | žádosti | dopisy

Problematika testování SARS-CoV-2 | Odborné stanovisko

S českými a slovenskými advokáty spolupracujeme na několika kauzách, které napadají smysluplnost testování a funkční způsobilost testovacích souprav.

Přízrak | španělská chřipka – exkluzivní otisk z knihy Virus Mania

Často pozorovaným příznakem „španělské chřipky“ bylo vnitřní krvácení do plic (typické například u pacientů s tuberkulózou) – jev, který byl také popsán v důsledku očkování proti neštovicím. Z mnoha zdrojů ve skutečnosti vyplývá, že hromadné očkování (až 24 očkování na osobu) významně přispělo k pandemii…

Prohlášení o izolaci viru | Statement On Virus Isolation (SOVI)

Spory o tom, zda byl virus SARS-CoV-2 někdy izolován nebo purifikován, pokračují. S použitím výše uvedené definice, zdravého rozumu, zákonů logiky a vědeckého přístupu však musí každý nezaujatý člověk dojít k závěru, že virus SARS- CoV-2 nebyl nikdy izolován ani purifikován.

Manipulátoři – na faktech skutečně záleží

Na závěr pouze žádám všechny čtenáře, aby si sami informace prověřovali. V dnešní době je přístup k informacím skutečně takřka neomezený. Je až neuvěřitelné, kolik vědeckých publikací je bez omezení přístupných. Pro nás, kteří jsme studovali v době knihoven bez internetu, to zní jako pohádka. Teď už je na každém z nás, aby se v tomto nepřehledném množství informací zorientoval.

Záhadný virus: Pátrání po SARS-CoV-2

Institut Roberta Kocha ani další zdravotnické úřady nemohou předložit přesvědčivý důkaz o tom, že nás pronásleduje nový virus s názvem SARS-CoV-2. To samo o sobě znamená, že výroky o nebezpečných virových mutacích jsou nezodpovědným strašením a takzvané PCR testy na SARS-CoV-2 definitivně bezcennou akcí.

Pandemie, nebo hra s čísly?

Dosud totiž nikdy ke stanovení diagnózy nestačil jeden jediný test, ale vždy bylo nutné přihlížet ke klinickému stavu pacienta, případně bylo nutné provést další vyšetření. Závěr si každý jistě udělá sám, těžko však věřit tomu, že by odborníci odpovědní za přijímání protiepidemických opatření a příslušní politici nevěděli, o jaké „nafukování“ čísel se jednalo …

Chybná interpretace VIRU

Představa toho, co je virus, se změnila přes noc: už to nebyl toxin, ale nebezpečná genetická sekvence, dědičný materiál, nebezpečný řetězec virového genetického materiálu. Byli to mladí chemici, kteří založili novou genovou virologii. Tito chemici neměli ponětí o biologii nebo medicíně, ale měli neomezené zdroje na výzkum. Ani si nebyli vědomi toho, že stará virologie už to vzdala.

Testování protilátek proti COVID-19

Mnozí teď chtějí vědět, kolik lidí v běžné populaci bylo latentně nakaženo, kolik jich je imunních a jaký vliv to má na úmrtnost. To vyžaduje testování protilátek a nyní je o to přinejmenším stejný zájem, jaký byl o testování RNA COVID-19 pomocí metody RT-PCR, která se používá k prohlášení někoho za nakaženého.

Vakcína – triumf vědy?

Vakcíny jsou podávány, aniž by se vůbec sledovalo, zda jsou schopny plnit svou profylaktickou, preventivní funkci – zamezit šíření infekce COVID-19. Tím, že se klinické studie omezily pouze na sledování potlačení příznaků tohoto onemocnění, byly tyto vakcíny postaveny naroveň léčebným prostředkům a potravinovým doplňkům.

Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje

Ministerstvo zdravotnictví opět dokazuje, že přestože disponuje celou řadou odborníků, není schopno doložit základní informaci, vědecký důkaz, který by dovolil tvrdit, že existuje nový virus SARS-CoV-2 a je příčinou onemocnění COVID-19.

V Brně ve vzorcích objevili novou mutaci – vážně?! Dopis Omarovi Šerému.

Jak je možné prokázat, že sekvence, ze kterých byl sestaven genom viru SARS-CoV-2, patří právě tomuto viru a ne jinému organismu, pokud se ke zpracování a sekvenování používá heterogenní genetický materiál, který obsahuje celou řadu fragmentů nukleových kyselin neznámého původu?

Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR

Ke dni 13. 2.2021 byly v ČR provedeny téměř 2 miliony antigenních testů a další použití antigenních testů v masovém měřítku v nejbližší době je v plánu. V ČR jsou tedy používány testy, které nesplňují ani minimální požadované parametry. To je samo o sobě pochybením. Mnohem závažnější skutečností je však to, že virus SARS-CoV-2, nezbytně nutný pro vytvoření testů, dosud nebyl izolován a purifikován.

Je asymptomatický a presymptomatický přenos hoax?

Z výše uvedených informací a vědeckých prací vyplývá, že neexistuje jediný důkaz toho, že byl SARS-CoV-2 prokazatelně přenesen z tzv. asymptomatického nebo presymptomatického případu na další osobu, u které by vyvolal onemocnění COVID-19.

Dopis virologům | mikrobiologům | vakcinologům | vědcům, kteří se veřejně vyjadřují ke COVID-19

Žádná z oslovených institucí nedisponuje informací o tom, že by jakékoli vědecké pracoviště na světě provedlo izolaci viru SARS-CoV-2, o kterém se již déle než rok předpokládá, že je příčinou celosvětové pandemie.

Žádost o poskytnutí informací potvrzujících asymptomatickou infekci a přenos

Existence přenosu SARS-CoV-2 od asymptomatických jedinců se stala obecně přijímanou pravdou, ale důkazy pro to, že tento fenomén není ničím jiným než chybnou interpretací falešně pozitivních výsledků testů, jsou nedostatečné.

Pokračujeme v našem úsilí dopátrat se u odborníků informací.

Bojujeme tak s nepřítelem, jehož reálnou existenci a patogenitu není žádný odpovědný orgán schopen doložit relevantní vědeckou prací. Lidé jsou evidentně nemocní a umírají ze zcela jiných důvodů, než je nám vyprávěno dennodenně v médiích.

Žádost o poskytnutí informací výrobcům testů pro „diagnostiku SARS-CoV-2“

Již druhý měsíc se snažíme získat informace od českých výrobců „covid testů“ (4 RT-PCR a 1 LAMP). Bohužel se na ně nevztahuje zákon 106/1999 Sb, a tak se odpovídat vůbec neobtěžují.

Žádost o informace na oprávněnost investovaných peněz do vývoje vakcíny

Na vývoj „vakcíny proti covid-19“ byly vynaloženy prostředky v řádu miliónů korun ze státního rozpočtu. Jaká je oprávněnost této investice?

Copyright © Resetheus z.s.

Restheus je nezisková zájmová asociace.