+420 222 745 589 info@resetheus.org

O nás

Naším posláním je obnova základního vědeckého étosu,

transparentnosti a akademické svobody ve výzkumu.

 

Return to

Essential

Scientific

Ethos and

Transparency

Přispějte

Zapojte se

Poradci asociace

Dr. Urmie Ray, Ph.D.

Dr. Ray studovala matematiku na univerzitě v Cambridge, kde získala titul B.A. (M.A.), Mmath a PhD. Po 23 letech strávených akademickou činností, za kteých napsala mnoho článků a několik knih v oboru algebry, rezignovala na svou profesuru ve Francii – zemi svého dětství – aby se věnovala svému celoživotnímu zájmu o aktuální problémy, zejména pak vě vědě.

Dr. Andrew Kaufman, M.D.

Dr. Kaufman je konzultant integrativní medicíny, vynálezce, veřejný mluvčí, forenzní psychiatr a soudní znalec. Po absolvování lékařské univerzity v Jižní Karolíně dokončil psychiatrické vzdělání na Duke University Medical Center a má titul B.S. od M.I.T. v molekulární biologii. Prováděl a publikoval vlastní výzkum; přednášel, řídil a mentoroval studenty medicíny a kolegy ze všech psychiatrických specializací. Byl kvalifikován jako znalec u místních, státních a federálních soudů. Zastával vedoucí pozice v akademickém lékařství a profesních organizacích.

Dr. Saeed A. Qureshi, Ph.D.

Dr. Qureshi získal rozsáhlé (více než 30 leté) zkušenosti s praktickým a multidisciplinárním laboratorním výzkumem v oblasti farmacie, pro účely regulačního hodnocení, při spolupráci s Health Canada.

Je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti farmakokinetiky, biofarmaceutiky, testování rozpouštění léčiv, analytické chemie v souvislosti s charakterizací léčiv, především na základě hodnocení in vitro (dissolution) a biologické dostupnosti/bioekvivalence (lidí a zvířat).

Dr. Stefan Lanka, Ph.D.

Dr. Lanka je molekulární biolog a ex-virolog. Objevil první mořský virus, u kterého zjistil, že nezpůsobuje hostitelské řase žádnou újmu. Díky tomu se začal zabývat lidskými viry a zdrojovými daty o důkazech jejich izolace a spojitosti s připisovanými onemocněními. Ke svému úžasu zjistil, že tyto „důkazy“ nejsou založeny na vědeckých postupech.

Jako první explicitně poukázal na to, že neexistuje vědecký důkaz o existeci viru HIV ani ostatních tzv. retrovirů. Je spoluzakladatelem vědecké skupiny REGIMED a autor článků pro odborný magazín WissenschafftPlus. Aktivně přednáší po celém světě.

Dr. Stefano Scoglio, BSc Ph.D.

Dr Scoglio je odborníkem na mikrobiologii a naturopatii a ve spolupráci s italským National Research Center a různými univerzitami koordinuje vědecký a klinický výzkum extraktů z řas Klamath a probiotik na bázi mikrořas. Od roku 2004 publikoval řadu článků v mezinárodních vědeckých časopisech. V roce 2018 byl Scoglio nominován na Nobelovu cenu za medicínu.

Dr. Claus Köhnlein, MD

Dr Köhnlein je medicínský specialista v oboru vnitřního lékařství. Absolvoval svou rezidenturu na onkologickém oddělení na univerzitě v Kielu. Od roku 1993 pracoval ve vlastní lékařské praxi a léčil také pacienty s hepatitidou C a AIDS, kteří jsou skeptičtí k antivirovým lékům. Köhnlein je jedním z nejzkušenějších odborníků na světě, pokud jde o údajné virové epidemie. V dubnu 2020 byl zmíněn v článku OffGuardian „8 MORE Experts Questionig the Coronavirus Panic.“ Rozhovor s ním editorky Russia Today Margarity Bityutskikh, publikované na Youtube v září 2020 na téma „fatal COVID-19 overtherapy“, dosáhl během krátké doby 1,4 milionu zhlédnutí.

Dr. Samantha Bailey

Dr Bailey je výzkumná lékařka na Novém Zélandu. Vystudovala medicínu a chirurgii na univerzitě v Otago v roce 2005. Více než 12 let pracuje jako všeobecná lékařka, v „telehealth“ a v klinickém testování se zvláštním zájmem o nové testy a léčbu nemocí. Má největší kanál o zdraví na YouTube na Novém Zélandu a na základě dotazů od svých posluchačů vytváří vzdělávací videa. Bailey byla také moderátorka pro celostátní televizní show o zdraví na Novém Zélandu, která odhaluje běžné mylné představy o zdraví, s názvem The Checkup.

Poradci PSI

Principia Scientific International je soběstačná komunita nestranných vědců z celého světa, kteří projednávají, diskutují a publikují nejmodernější myšlenky na řadu témat bez předpojaté představy o výsledcích.

Naše cíle

 

identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata

identifikovat střet zájmů ve vědeckém výzkumu

podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování

obnovit zdravou debatu a skepsi ve vědeckém bádání

obnovit přesné vědecké postupy ve výzkumu a jejich dodržování

iniciovat opakování opakovatelných studií

provádět vlastní nezávislý výzkum a nezávislé studie

iniciovat výzkum v nedostatečně financovaných oblastech

iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví

Copyright © Resetheus z.s.

Restheus je nezisková zájmová asociace.

Share This