+420 222 745 589 info@resetheus.org

Členství

 

Příjem nových členů do spolku je dočasně pozastaven z důvodu připravovaných změn struktury a stanov spolku. I tak nás můžete nadále podpořit ve formě daru. Velmi si Vaší podpory vážíme, představuje pro nás důležitou zpětnou vazbu. 

Copyright © Resetheus z.s.

Restheus je nezisková zájmová asociace.

Share This