+420 222 745 589 info@resetheus.org
Přízrak | španělská chřipka – exkluzivní otisk z knihy Virus Mania

Přízrak | španělská chřipka – exkluzivní otisk z knihy Virus Mania

Často pozorovaným příznakem „španělské chřipky“ bylo vnitřní krvácení do plic (typické například u pacientů s tuberkulózou) – jev, který byl také popsán v důsledku očkování proti neštovicím. Z mnoha zdrojů ve skutečnosti vyplývá, že hromadné očkování (až 24 očkování na osobu) významně přispělo k pandemii…

Manipulátoři – na faktech skutečně záleží

Manipulátoři – na faktech skutečně záleží

Na závěr pouze žádám všechny čtenáře, aby si sami informace prověřovali. V dnešní době je přístup k informacím skutečně takřka neomezený. Je až neuvěřitelné, kolik vědeckých publikací je bez omezení přístupných. Pro nás, kteří jsme studovali v době knihoven bez internetu, to zní jako pohádka. Teď už je na každém z nás, aby se v tomto nepřehledném množství informací zorientoval.

Záhadný virus: Pátrání po SARS-CoV-2

Záhadný virus: Pátrání po SARS-CoV-2

Institut Roberta Kocha ani další zdravotnické úřady nemohou předložit přesvědčivý důkaz o tom, že nás pronásleduje nový virus s názvem SARS-CoV-2. To samo o sobě znamená, že výroky o nebezpečných virových mutacích jsou nezodpovědným strašením a takzvané PCR testy na SARS-CoV-2 definitivně bezcennou akcí.

Pandemie, nebo hra s čísly?

Pandemie, nebo hra s čísly?

Dosud totiž nikdy ke stanovení diagnózy nestačil jeden jediný test, ale vždy bylo nutné přihlížet ke klinickému stavu pacienta, případně bylo nutné provést další vyšetření. Závěr si každý jistě udělá sám, těžko však věřit tomu, že by odborníci odpovědní za přijímání protiepidemických opatření a příslušní politici nevěděli, o jaké „nafukování“ čísel se jednalo …

Chybná interpretace VIRU

Chybná interpretace VIRU

Představa toho, co je virus, se změnila přes noc: už to nebyl toxin, ale nebezpečná genetická sekvence, dědičný materiál, nebezpečný řetězec virového genetického materiálu. Byli to mladí chemici, kteří založili novou genovou virologii. Tito chemici neměli ponětí o biologii nebo medicíně, ale měli neomezené zdroje na výzkum. Ani si nebyli vědomi toho, že stará virologie už to vzdala.