+420 222 745 589 info@resetheus.org
KONSENZUS & NOTORIETA aneb VÍRA VE VIRUS

KONSENZUS & NOTORIETA aneb VÍRA VE VIRUS

Pozitivní zpráva ze všech posbíraných odpovědí od institucí a předních odborníků vyjadřujících se k pandemii je jednoznačně ta, že pandemie tu zatím není, ale teprve bude.

Tři ČERVENÉ KARTY pro KORONAVIRUS

Tři ČERVENÉ KARTY pro KORONAVIRUS

Virologové nikdy nepozorovali „viry“ u lidí, živočichů, rostlin a tekutin z nich pocházejících a ani je z nich neizolovali. Učinili tak jen fiktivně, nepřímo a vždy jen prostřednictvím velmi specifických umělých buněčných systémů v laboratoři.

Jak je to s protilátkami (nejen) proti COVID-19?

Jak je to s protilátkami (nejen) proti COVID-19?

Malé bílkoviny se označují jako globuliny. Tyto globuliny tělo vytváří vždy, když je nutné rozmnožit, opravit nebo nově vytvořit buňky. Očkovací náboženství označuje globuliny vědomě nesprávně jako protilátky, jelikož se tyto bílkoviny velmi snadno vážou na jiné bílkoviny a molekuly. Celý očkovací byznys je založen na schopnosti globulinů vázat na sebe jiné bílkoviny a molekuly.

MŮŽE BÝT KONSENSUS NAKAŽLIVÝ?

MŮŽE BÝT KONSENSUS NAKAŽLIVÝ?

informacemi, aniž by je vlastnil nebo publikoval. Pokud by povinný subjekt pracoval pouze a jedině s informacemi, které vlastní nebo které publikoval, jistě by nebyl schopen plnit kritéria, které musí vysoká škola v systému pedagogickém a vědeckém splňovat.