+420 222 745 589 info@resetheus.org

Odpovědi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím odhalují, že zdravotnické | vědecké instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci | purifikaci SARS-CoV-2

Smísil by duševně zdravý člověk vzorek od pacienta (obsahující různé zdroje genetického materiálu a u kterého nebylo nikdy prokázáno, že obsahuje nějaký konkrétní virus) s transfekovanými buňkami ledvin opic, fetálním bovinním sérem a toxickými léky, potom by tvrdil, že výsledná směs je „izolát SARS-CoV-2” a poslal to do zahraničí pro použití v životně důležitém výzkumu (včetně vývoje vakcín a testů)?

Protože to je ten druh podvodné lumpárny, který je výzkumnými týmy z celého světa vydáván za „izolaci viru“.

Níže je uveden jen jeden z mnoha příkladů – je to ze studie, kterou uvádí Australian Department of Health jako práci, „která vedla k izolaci SARS-CoV-2 v kultuře“. Vidíte v té citaci protimluv?

S kolegou z Nového Zélandu (Michaelem S.) jsme zasílali žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím různým institucím po celém světě a hledali jsme záznamy popisující izolaci viru SARS-CoV-2 z jakéhokoli vzorku odebraného z nemocného pacienta, do něhož nebyl přidán žádný další zdroj genetického materiálu.

Naše žádosti se neomezovaly na záznamy o izolaci provedené příslušnou institucí ani se neomezovaly na záznamy autorizované příslušnou institucí, ale spíše byly přístupné jakýmkoli záznamům popisujícím izolaci „viru COVID-19“ provedenou kýmkoli, kdykoli a kdekoli na světě.

Doposud (16. prosince 2020) poskytlo své odpovědi 14 kanadských institucí: Public Health Agency of CanadaHealth Canada, the National Research Council of Canada, Vaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Centre (VIDO-InterVac), Canadian Institutes of Health Research, Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, Institut National de Sante Publique du Quebec, McGill University, the City of Toronto, the Region of Peel (Ontario), the University of TorontoSunnybrook Health Sciences CentreMcMaster University and Mount Sinai Hospital (Toronto) (všimněte si, že vědci z posledních 4 institucí, stejně jako VIDO-Intervac, veřejně tvrdili, že „virus izolovali“).

Každá instituce uvedla totéž: prohledala své záznamy a nenalezla žádný, který by popisoval izolaci jakéhokoli „viru COVID-19“ přímo ze vzorku pacienta, který nebyl nejprve znehodnocen přidáním jiných zdrojů genetického materiálu. (Těmito dalšími zdroji jsou obvykle buňky z ledvin opic alias „Vero“ buňky a fetální bovinní sérum).

Odpovědi od několika dalších kanadských institucí mají již dlouhou dobu zpoždění:

Ontario Ministry of Health (žádost podána 14. května 2020; po několika počátečních e-mailech s koordinátorem vyřizování žádostí v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím Johnem Babosem jsem od 2. června 2020 nedostala žádnou odpověď). Public Health Ontario (žádost podána 16. července 2020)

Kliknutím na výše uvedené odkazy získáte přístup k odpovědím kanadských institucí. Níže v tomto článku najdete odpovědi od institucí mimo Kanadu.

Zde jsou 2 pdf soubory obsahující ~ 55 odpovědí na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od 44 institucí z celého světa, týkající se izolace/purifikace/existence „SARS-COV-2“, naposledy aktualizováno 2. ledna 2021:

Vraťte se sem (na stránku, na které se právě nacházíte) pro pravidelné aktualizace. K datu 2. ledna 2021: Ani jedna instituce neposkytla nebo neuvedla jakýkoli záznam popisující izolaci „SARS-CoV-2“.

Některé instituce dosud plně nespolupracovaly (tj. University of Auckland; Public Health Wales; City of Toronto trvá na tom, že v projednávání mé žádosti nebudou pokračovat (formálně), ale již přiznaly, že žádné záznamy nemají).

(A ano, víme o mnoha publikacích, ve kterých autoři tvrdí, že „izolovali virus“. Podívali jsme se na mnoho takových studií a zatím jsme neviděli takovou, kde by tak skutečně učinili. Tvrdit, že něco bylo uděláno, a doopravdy to udělat, jsou někdy 2 různé věci, dokonce i v recenzované (peer- reviewed) vědě. A ano, víme o mnoha publikovaných údajných „genomech SARS-CoV-2“ – ty byly ve skutečnosti vyrobeny, nebyly objeveny. A ano, víme, že byly zveřejněny fotografie z elektronového mikroskopu, údajně zobrazující „virus“, ale fotografie něčeho vám neřekne, o jakou věc jde, odkud pochází nebo co dělá. Je potřeba pečlivě zkontrolovat metody použité k „izolaci viru“|získání zmíněných fotografií|získání údajných genomů, a to je bod, kdy se úplně všechno kolem „COVID-19“ hroutí.)

Odpovědi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od institucí v USA, na Novém Zélandu, v Austrálii, Velké Británii, Anglii, Skotsku, Walesu a Irsku, Dánsku, z evropského CDC atd.

(Velké poděkování všem jednotlivcům, kteří již laskavě sdíleli další odpovědi na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, které získali ohledně „izolace SARS-CoV-2“. Někteří dávají přednost anonymitě, jiní jsou jmenováni níže.)

V tomto dalším odkazu uvidíte stejný druh odpovědi typu „žádné záznamy“ na žádosti v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím z amerického Centers for Disease Control and Prevention and Agency for Toxic Substances and Disease Registry (CDC/ATSDR): https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/USA-CDC-Virus-Isolation-Response- Scrubbed.pdf

[Všimněte si, že někdo laskavě zaslal další reakci na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od CDC ze dne 30. prosince 2020 ohledně údajného „SARS-CoV-1“ z roku 2003 a všech „koronavirů způsobujících běžné nachlazení“ – CDC nemá žádné záznamy o tom, že by byly izolovány. Zde je dočasné pdf redigovaného dopisu…. lepší pdf bude následovat: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/12/CDC-isolation-FOI-reply-any- coronavirus.pdf]

Ron Bublitz položil americkému National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) otázku uvedenou níže. Jeho korespondence je zveřejněna na následujícím odkazu, spolu s vyhýbavou odpovědí vedoucího sekce NIH/NIAID pro Controlled Correspondence and Public Inquiries, Legislative Affairs and Correspondence Management Branch. https://www.linkedin.com/pulse/has-causation-been-proven-ron-bublitz/

Zde je soubor pdf s textem a snímkem těchto e-mailů: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/NIAID-reply-to-Ron-Bublitz-re-SARS-COV-2-isolation.pdf

Ron laskavě poskytl níže uvedený screenshot své komunikace s NIAID.

Všimněte si, že NIH/NIAID neodpověděl na žádnou z otázek Rona Bublitze a pouze citoval studii CDC, která se vyžívá v typickém podvodném „darebáckém“ přístupu k takzvané „izolaci“ – jak lze vidět na uvedeném screenshotu. Odpověď NIAID silně naznačuje, že ani oni nemají žádné záznamy o izolovaném/purifikovaném „SARS-CoV-2“.

Jedná se o stejnou studii, o které nedávno napsal dr. Thomas Cowan (‚Virus rostl‘ pouze na otrávených buňkách opičích ledvin), kde se také zabýval podvodnou povahou autory vytvořeného „genomu SARS-CoV-2“ (jak je ukázáno na níže uvedeném screenshotu).

National Institute for Public Health & the Environment | RIVM (holandská verze CDC) neposkytla/necitovala žadatelům žádné záznamy o skutečné purifikaci a kontrolních experimentech, které by prokázaly existenci „SARS-CoV-2“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/12/FOI-RIVM2.pdf

Novozélandské Ministry of Health a novozélandský Institute of Environmental Science and Research připustily, že nemají žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“: https://www.fluoridefreepeel.ca/new-zealand-no-record-of-covid-19-virus-isolation-at-the-ministry- of-health-or-the-institute-of-environmental-science-and-research/

Novozélandská University of Auckland bohužel dostatečně nespolupracovala, jako jediná instituce k datu 8. října jednoduše nepřiznala, že takové záznamy nemají, a místo toho zvolila pouhé „odmítnutí“ žádosti mého kolegy. Přiznejme si, že kdyby univerzita skutečně měla nějaké takové záznamy (které nikdo jiný na planetě zjevně nemá) a které by byly veřejně dostupné, tak by University of Auckland tyto odkazy/citace hrdě poskytla. Ale neudělala to. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Auckland-redacted-FOI-emails.pdf

Novozélandská University of Otago, kde profesor Miguel Quiñones-Mateu, Ph.D. před několika měsíci tvrdil, že „izolovali virus“, odpověděl, že také nemají „žádné záznamy“ popisující izolaci SARS-CoV-2 ze vzorku, který by nebyl znehodnocen jiným genetickým materiálem: https://www.fluoridefreepeel.ca/new-zealands-university-of-otago-claimed-to-have-isolated-covid- 19-virus-but-has-no-record-of-it-isolated-from-an-unadulterated-sample-anywhere-on-earth-by- anyone-ever/

Novozélandské Ministry of Health připouští, že nemá žádné záznamy popisující izolaci JAKÉHOKOLI VIRU uvedeného v očkovacím schématu Nového Zélandu: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Ministry-of-Health-Immunisation- Schedule-Virus-Isolation-Request_Response-2-scrubbed.pdf

Žádné záznamy popisující izolaci SARS-CoV-2 ze vzorku, který ještě nebyl znehodnocen jiným genetickým materiálem, připouští novozélandské Department of the Prime Minister & Cabinethttps://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/NZ-Prime-Minister-And-Cabinet- Response-scrubbed.pdf

Jedna z náměstků ministra zdravotnictví Nového Zélandu Jenny Salesa nemá „žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/NZ-Ass-Min-Health-Hon-Jenny- Salesa-Response-scrubbed.pdf

Další z náměstků ministra zdravotnictví Nového Zélandu Julie Anne Genter „nemá žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Hon-Julie-Anne-Genter- Response-scrubbed.pdf

A další z novozélandských náměstků ministra zdravotnictví Peeni Henare nemá „žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Hon-Peeni-Henare- Response-scrubbed.pdf

Bay of Plenty District Health Board, Tauranga Hospital, New Zealand taktéž uvádí „žádné záznamy“: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Bay-Of-Plenty-District- Health-Board-response-scrubbed.pdf

Na tomto dalším odkazu najdete zajímavou odpověď typu „žádné záznamy“ na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od australského Department of Healthhttps://www.fluoridefreepeel.ca/australian-dept-of-health-has-no-record-of-covid-19-virus-isolation/

Stejné přiznání od australského Peter Doherty Institute for Infection and Immunity (který veřejně tvrdil, že „izoloval virus“).

Stejné přiznání od Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – CSIRO, která je zapojena do testování vakcíny na „COVID-19“ s použitím takzvaného „izolátu SARS-CoV-2“ od Doherty Institute: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/CSIRO-Isolation-Response- scrubbed.pdf

Totéž od britského Department of Health and Social Care (pozn.: od DHSC neexistuje 1, 2 nebo 3 odpovědi, ale existují 4 takové odpovědi – poslední ze dne 23. listopadu 2020): https://www.fluoridefreepeel.ca/u-k-dept-of-health-and-social-care-has-no-record-of-covid-19- virus-isolation/

To samé z britského Government Office for Sciencehttps://www.fluoridefreepeel.ca/uks- government-office-for-science-has-no-record-of-a-covid-19-virus-isolated-from-an-unadulterated- sample-anywhere-on-earth-by-anyone-ever/

Totéž z britského Cabinet Office a britského Prime Minister’s Office v reakci na dotaz Marca Horna. Viz zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Cabinet-Office- isolation-FOI2020-10121-Reply.pdf a zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/Prime-Ministers-Office-FOI-reply-isolation-SARS-COV-2.pdf

Zde je vágní odpověď na žádost v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím od britské Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (získaná panem Athanasiosem Kandiasem). Agentura neposkytla/neuvedla žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“. Jejich odpověď zahrnuje (zjevně podvodné) tvrzení, že takové záznamy jsou k dispozici ve veřejné doméně, neposkytli ale žádné odkazy/citace, přestože byli o uvedení odkazů na takové záznamy požádáni. Výňatky jsou uvedeny níže. Plná odpověď: https://www.whatdotheyknow.com/request/documents_held_showing_sars_cov2_2#incoming- 1670059

Pdf: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/UK-Medicines-and-Healthcare- products-Regulatory-Agency-no-isolation-records.pdf

Pokud jde o „BNT162b2“, složku mRNA ve vakcíně „Covid-19“ firmy Pfizer-BioNTech, která je údajně přepsána z údajné odpovídající genetické předlohy, která údajně kóduje údajný virový spike (S) protein údajného „viru SARS-CoV-2“, tak britská Medicines & Healthcare products Regulatory Agency přiznala investigativní novinářce Frances Leader, že: genetická předloha (pro „BNT162b2“) 

„nepochází přímo z izolovaného viru z infikované osoby“,

„byla vytvořena kombinací genové syntézy a technologie rekombinantní DNA“.

Výměna e-mailů je k dispozici zde: https://hive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic- sequence-of-sarscov2 a jako pdf zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2021/01/UK-MHRA-emails-w-FL.pdf

Britský Cabinet Office v reakci na níže uvedené dotazy Bartholomeuse Lakemana uvádí, že nemá žádné snímky purifikovaného „SARS-CoV-2“ z elektronového mikroskopu, žádnou peer reviewed práci s genomem purifikovaného „SARS-CoV-2“, žádný důkaz, že „virus“ způsobuje „COVID-19“ atd; celý dopis zde: https://www.whatdotheyknow.com/request/666330/response/1589609/attach/3/FOI2020%2006375 %20Draft%201.pdf?cookie_passthrough=1 a uložené zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Bartholomeus- Lakeman-Cabinet-Office-isolation-FOI-reply.pdf

Britská sněmovna House of Commons v reakci na dotaz Marca Horna uvádí, že nemá žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku, který nebyl znehodnocen jiným genetickým materiálem: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/House-of-Commmons- FOI-reply-isolation-SARS-COV-2.pdf

Totéž z britské sněmovny House of Lords v reakci na dotaz Marca Horna: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/House-of-Lords-FOI-reply-isolation- SARS-COV-2.pdf

Kliknutím sem zobrazíte řadu žádostí v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím ohledně „COVID-19“, které předložil Marc Horn různým agenturám: https://www.whatdotheyknow.com/user/marc_horn

Totéž z Public Health Scotland v reakci na dotazy Athanasiose Kandiase: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/PH-Scotland-RESPONSE-2020- 000133.pdf

To samé, podruhé z Public Health Scotland v reakci na mého kolegu na Novém Zélandu: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Public-Health-Scotland-Response- 2020-000158.pdf

Public Health Wales poskytlo dr. Janet Menage chabou výmluvu, že řádně nepomohlo vyřešit její žádost (dr. Menage podala stížnost „Corporate Complaints“ týmu PHW); viz odpověď PHW zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Puplic-Health-Wales-453-Isolation-of- Sars-COV-2.pdf

Tady je druhá a novější pochybná odpověď z Public Health Wales, která nepřinesla žádný záznam nebo citaci jakéhokoli záznamu o izolaci/purifikaci „SARS-CoV-2“ provedenou kýmkoli, kdekoli a kdykoli: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/12/PHWales.pdf

Níže je screenshot odpovědi v rámci svobodného přístupu k informacím z University College Dublin, který vysvětluje, že irská National Virus Reference Laboratory nemá žádné záznamy popisující „jak byl nový koronavirus purifikován“. Kliknutím na odkaz zobrazíte další podrobnosti.

Dánský Statens Serum Institut odpověděl Alexovi Holmstedovi, že (překlad): 

„Statens Serum Institut může konstatovat, že jsme nyní provedli vyhledávání v časopisech pro dokumentaci, která by přesvědčila Statens Serum Institut o skutečné existenci SARS-CoV-2, údajné příčině COVID19 a navíc jsme se pokusili příslušné dokumenty najít i jiným způsobem. Statens Serum Institut může konstatovat, že požadované dokumenty nemáme k dispozici…“ 

https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/10/Denmark-The-Statens-Serum-Instituttet-SARS-COV-2-FOI-reply-Afgoerelse_Alex_Holmstedt_SAG_20-08162__1_.pdf

Duben 2020: Public Health England přiznává použití falešného virového materiálu k hodnocení testů na „COVID-19“, zlatým standardem není izolovaný virus a další https://www.fluoridefreepeel.ca/public-health-englands-answers-to-covid-19-testing-questions/

Public Health England odpovědělo Andrew Johnsonovi, lektorovi v oblasti technologií na univerzitě ve Velké Británii, že nemá žádné záznamy o izolaci „SARS-CoV-2“ z čistého vzorku https://www.whatdotheyknow.com/request/679566/response/1625332/attach/html/2/872%20FOI %20All%20records%20describing%20isolation%20of%20SARS%20COV%202.pdf.html

Toto je Andrewova recenze jeho žádosti o svobodný přístup k informacím: https://cvpandemicinvestigation.com/2020/08/phe-has-no-real-evidence-that-sars2-cov2-causes- covid-19-chromosome-8-blood-plasma-treatment-and-more/

Před měsíci zveřejnil StandUpX Science Committee otevřený dopis ze dne 22. června 2020 britskému premiérovi Borisi Johnsonovi. Níže je screenshot z jejich dopisu, požadujícího vědecký důkaz údajného „viru COVID-19“. Celý jejich dopis si můžete prohlédnout a/nebo stáhnout zde: https://kevinpcorbett.com/onewebmedia/Signed%20StandUpX%20definitive.pdf

Člen StandUpX Committee Piers Corbyn také vyslovil tuto žádost verbálně před ústředím vlády Spojeného království.

Níže je záznam Pierse Corbyna, vyzývajícího vládu Spojeného království kvůli neizolování jejich teoretického „viru SARS-CoV-2“. https://www.bitchute.com/embed/1eDDh3eqFPAJ/? feature=oembed#?secret=fSiAIVe09M OPRAVA: V popisu pod videem (na stránce bitchute) jsou autoři publikace o PCR testu Drosten zmiňováni jako „Drosten et al“, ale mělo by být „Corman et al“.

V dubnu zveřejnil člen výboru StandUpX dr. Kevin Corbett MSc PhD (@KPCResearch na Twitteru) dokument popisující problémy týkající se neizolování teoretického viru SARS-CoV-2. Níže je screenshot z jeho příspěvku s názvem „KDE JE DŮKAZ EXISTENCE ́NOVÉHO KORONAVIRU ́, ́SARS-CoV-2 ́ A PŘESNOSTI TESTŮ?“, ke kterému máte přístup zde: https://kevinpcorbett.com/onewebmedia/WHERE%20IS%20THE%20EVIDENCE%20FOR %20THE%20EXISTENCE%20OF%20THE%20CORONAVIRUS%20FINAL2.pdf

StandUpX má petici s názvem „Pokud neexistuje žádný důkaz, že virus existuje, ukončete všechny akce jako jsou lockdowny/roušky/trasování/vakcinace“Pokud poznáte rozdíl mezi izolací a podvodnou lumpárnou, zvažte prosím její podepsání zde: https://www.gopetition.com/petitions/if-theres-no-proof-the-virus-exists-end-all- lockdownsmaskstraxvax-actions-2.html

Hádejte, „KDO“ („WHO“ – Světová zdravotnická organizace) doporučil Public Health England (a zbytku světa), aby neizolovaly „virus“ jako rutinní diagnostický postup? Viz screenshot 4. strany dokumentu Interim Guidance ze dne 2. března 2020 „Laboratorní testování onemocnění způsobeného koronavirem z roku 2019 (COVID-19) v případech podezření nákazy u lidí“, který laskavě poskytl dr. Corbett ze StandUpX: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/WHO-COVID-19-laboratory-2020.4-eng.pdf

Aktualizace, 1. října 2020: Můj kolega na Novém Zélandu nedávno obdržel od Public Health England odpověď „žádné záznamy“ – shodnou s výše uvedenou odpovědí „žádné záznamy“, kterou již poskytl Andrew Johnson. Tuto druhou odpověď od PHE najdete zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/10/Public-Health-England-scrubbed.pdf

Aktualizace 1. listopadu 2020: Marc Horn také dotazoval Public Health England na záznamy popisující „izolaci SARS-CoV-2“ ze vzorku, ke kterému nebyl přidán další genetický materiál. Odpověď: žádné záznamy. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/PHE-FOI- reply-re-SARS-COV-2-isolation.pdf

Další odpověď „žádné záznamy“ v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím z Public Health England ze dne 3. listopadu 2020, v reakci na žádost Athanasiose Kandiase o záznamy (ohledně izolace SARS-CoV-2) v držení National Biological Standards Board. https://www.whatdotheyknow.com/request/701311/response/1669071/attach/2/1740%20FOI %20NIBSC%20records%20on%20SARS%20COV%202.pdf?cookie_passthrough=1

Zachováno zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/PHE-1740-FOI- NIBSC-no-records-SARS-COV-2-isolation.pdf

Žádné záznamy podporující tvrzení, že údajný „virus SARS-CoV-2“ způsobuje příznaky „COVID- 19“, uvádí Public Health England v reakci na dotaz Marca Horna. Všimněte si, že PHE citoval 3 veřejně dostupné studie, z nichž žádná nezahrnuje izolaci „SARS-CoV-2“ ze vzorku, do kterého nebyl přidán další genetický materiál. https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/PHE-FOI-reply-re-SARS-COV-2-isolation-and-causation-of-COVID- 19.pdf

Žádné záznamy podporující tvrzení, že údajný „virus SARS-CoV-2“ způsobuje příznaky „COVID- 19“, uvádí britská sněmovna House of Commons v reakci na dotaz Marca Horna: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/UK-House-of-Commons-FOI-reply- re-COVID19-causation.pdf

Žádné záznamy podporující tvrzení, že údajný „virus SARS-CoV-2“ způsobuje příznaky „COVID- 19“, uvádí britská sněmovna House of Lords v odpovědi na dotaz Marca Horna: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/UK-House-of-Lords-FOI-reply-re- COVID19-causation.pdf

Britský Health and Safety Executive potvrdil Athanasiosovi Kandiasovi 3. listopadu 2020, že nemá žádné informace týkající se izolace „SARS-CoV-2“. https://www.whatdotheyknow.com/request/documents_held_showing_sars_cov2_3

Uloženo zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2020/11/Health-and-Safety- Executive.pdf

Ředitelka ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) Andrea Ammon přiznala, že nemá žádnou dokumentaci, ani pro metodiku ECDC k prokázání, že virus existuje, natož důkaz SARS-CoV-2: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp- content/uploads/2020/11/DOCUMENT-REQUEST-ECDC-AND-RESPONSE.pdf

Podle webové stránky slovinské univerzity v Lublani se lékařská fakulta podílela na „…implementaci nejnovějších molekulárně diagnostických postupů; pokusu o izolaci viru v buněčných kulturách [oxymoron], která je předpokladem pro testování antivirových látek a vakcín…“. Fakulta 30. listopadu 2020 formálně připustila, že nemá žádný záznam (ani získaný od ostatních) o izolaci „SARS-CoV-2“ nebo prokazující příčinnou souvislost s „COVID-19“; také to, že od začátku testování se ve Slovinsku používá 40 cyklů PCR. Originál odpovědi fakulty a anglický překlad jsou k dispozici zde: https://www.fluoridefreepeel.ca/wp-content/uploads/2021/01/FOI-reply-Slovenia-University-of- Ljubljana-re-isolation.pdf

Takže „Co se to sakra děje?

V tomto okamžiku byste si mohli lámat hlavu nad tím, co se to tady proboha děje? Pokud ano, tak soubor prezentací, článků a faktů (nikoli teorií) na níže uvedené stránce odhalí podvod a triky, které stojí za falešnou pandemií známou jako „COVID-19“.

Pokud chcete dostávat e-mailové aktualizace, týkající se nových odpovědí v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, dejte mi vědět na Christine.Massey@protonmail.com

Spojte se se mnou (CM) na Twitteru: https://twitter.com/Christi45657364

[26. listopadu na protestu v Torontu jsem dostala náhlou příležitost, prostřednictvím mainstreamových médií, předat kanadské vládě vzkaz ohledně jejich zvládání „COVID-19“: https://www.facebook.com/667080161/posts/10164414770715162/?d=n]


Poznámka redakce

I naše asociace zaslala několik žádostí jako autorka článku, a to na Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, SZÚ, HSHMP, výrobce testů. Výrobci testů se odpovědět neobtěžovali vůbec. Od SZU čekáme stále odpověď. HSHMP nás odkázala spolu s MZ na weby „špičkových“ organizací WHO, CDC a ECDC, kde jsme však požadované informace po důkladném prozkoumání nenašli. Od té doby jsme ministerstvo opětovně žádali již 2x, jednou skrze stížnost. Dle právních analýz to vypadá na porušování zákona 106/1999 Sb.

Je fascinující, jak je pro zdravotní instituce po celém světě, včetně těch našich, tak složité dohledat jednu jednoznačnou publikaci, na které musí být přeci postavený celý následující výzkum. Tato publikace musela být tedy provedena někdy v lednu 2020. Tím se pole pro hledání značně omezí. Pokud by ji někdo z vás našel a trumfnul tak všechny dotazované instituce, dejte nám, prosím, ihned vědět.

Pro ulehčení hledání kdyžtak níže uvádíme publikace, v kterých „virus“ SARS-CoV-2 v žádosti popsaným (tedy exaktním) způsobem izolovaný a purifikovaný nebyl:

  • Na Zhu a kol. „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China“, 2019, New England Journal of Medicine, 20. února 2020
  • Wan Beom Park a kol. „Virus Isolation from the First Patient with SARS- CoV-2 in Korea“, Journal of Korean Medical Science, 24. února 2020
  • Myung-Guk Han a kol. „Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19″, Osong Public Health and Research Perspectives, únor 2020
  • Leo L. M. Poon; Malik Peiris. „Emergence of a novel human coronavirus threatening human health“, Nature Medicine, březen 2020


Pokud se chcete dozvědět k tématu více, v tomto článku se dočtete, proč tzv. kultivace předpokládaného viru v odebraném vzorku na buněčných kulturách NENÍ izolací | purifikací viru ani důkazem jeho existence.

Tento článek zase detailně rozebírá, jak se právě kvůli chybějící izolaci a purifikaci předpokládaného viru vůbec neví, na co jsou testy vlastně kalibrované.

Share This