+420 222 745 589 info@resetheus.org

Aktuality

Return to

Essential

Scientific

Ethos and

Transparency

podpořili jste nás | použito

ZKUŠENOST U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

ZKUŠENOST U NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

Popravdě, tolik demagogie najednou jsme si opravdu nepředstavovali ani v nejdivočejších snech. Vnímáme to tak, že nevyjádření se k našemu odbornému stanovisku a shození jeho projednání soudem bylo účelové.

REDAKCE: články | žádosti | dopisy

KONSENZUS & NOTORIETA aneb VÍRA VE VIRUS

Pozitivní zpráva ze všech posbíraných odpovědí od institucí a předních odborníků vyjadřujících se k pandemii je jednoznačně ta, že pandemie tu zatím není, ale teprve bude.

Jak moc mrtvý je virus? Všechna tvrzení o existenci viru vyvrácena

Nikde v biologii ani v medicíně není tak patrné jako ve virologii, že je čistě myšlenkový konstrukt prezentován jako skutečnost. Ve chvíli, kdy to většina obyvatelstva pochopí, skončí korona-krize čistě demokratickou cestou. Proto prosím šiřte toto interview místo „virů“.

Tři ČERVENÉ KARTY pro KORONAVIRUS

Virologové nikdy nepozorovali „viry“ u lidí, živočichů, rostlin a tekutin z nich pocházejících a ani je z nich neizolovali. Učinili tak jen fiktivně, nepřímo a vždy jen prostřednictvím velmi specifických umělých buněčných systémů v laboratoři.

Jak je to s protilátkami (nejen) proti COVID-19?

Malé bílkoviny se označují jako globuliny. Tyto globuliny tělo vytváří vždy, když je nutné rozmnožit, opravit nebo nově vytvořit buňky. Očkovací náboženství označuje globuliny vědomě nesprávně jako protilátky, jelikož se tyto bílkoviny velmi snadno vážou na jiné bílkoviny a molekuly. Celý očkovací byznys je založen na schopnosti globulinů vázat na sebe jiné bílkoviny a molekuly.

MŮŽE BÝT KONSENSUS NAKAŽLIVÝ?

informacemi, aniž by je vlastnil nebo publikoval. Pokud by povinný subjekt pracoval pouze a jedině s informacemi, které vlastní nebo které publikoval, jistě by nebyl schopen plnit kritéria, které musí vysoká škola v systému pedagogickém a vědeckém splňovat.

Problematika testování SARS-CoV-2 | Odborné stanovisko

S českými a slovenskými advokáty spolupracujeme na několika kauzách, které napadají smysluplnost testování a funkční způsobilost testovacích souprav.

Přízrak | španělská chřipka – exkluzivní otisk z knihy Virus Mania

Často pozorovaným příznakem „španělské chřipky“ bylo vnitřní krvácení do plic (typické například u pacientů s tuberkulózou) – jev, který byl také popsán v důsledku očkování proti neštovicím. Z mnoha zdrojů ve skutečnosti vyplývá, že hromadné očkování (až 24 očkování na osobu) významně přispělo k pandemii…

Prohlášení o izolaci viru | Statement On Virus Isolation (SOVI)

Spory o tom, zda byl virus SARS-CoV-2 někdy izolován nebo purifikován, pokračují. S použitím výše uvedené definice, zdravého rozumu, zákonů logiky a vědeckého přístupu však musí každý nezaujatý člověk dojít k závěru, že virus SARS- CoV-2 nebyl nikdy izolován ani purifikován.

Manipulátoři – na faktech skutečně záleží

Na závěr pouze žádám všechny čtenáře, aby si sami informace prověřovali. V dnešní době je přístup k informacím skutečně takřka neomezený. Je až neuvěřitelné, kolik vědeckých publikací je bez omezení přístupných. Pro nás, kteří jsme studovali v době knihoven bez internetu, to zní jako pohádka. Teď už je na každém z nás, aby se v tomto nepřehledném množství informací zorientoval.

Záhadný virus: Pátrání po SARS-CoV-2

Institut Roberta Kocha ani další zdravotnické úřady nemohou předložit přesvědčivý důkaz o tom, že nás pronásleduje nový virus s názvem SARS-CoV-2. To samo o sobě znamená, že výroky o nebezpečných virových mutacích jsou nezodpovědným strašením a takzvané PCR testy na SARS-CoV-2 definitivně bezcennou akcí.

V Brně ve vzorcích objevili novou mutaci – vážně?! Dopis Omarovi Šerému.

Jak je možné prokázat, že sekvence, ze kterých byl sestaven genom viru SARS-CoV-2, patří právě tomuto viru a ne jinému organismu, pokud se ke zpracování a sekvenování používá heterogenní genetický materiál, který obsahuje celou řadu fragmentů nukleových kyselin neznámého původu?

Rozklad proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR

Ke dni 13. 2.2021 byly v ČR provedeny téměř 2 miliony antigenních testů a další použití antigenních testů v masovém měřítku v nejbližší době je v plánu. V ČR jsou tedy používány testy, které nesplňují ani minimální požadované parametry. To je samo o sobě pochybením. Mnohem závažnější skutečností je však to, že virus SARS-CoV-2, nezbytně nutný pro vytvoření testů, dosud nebyl izolován a purifikován.

Je asymptomatický a presymptomatický přenos hoax?

Z výše uvedených informací a vědeckých prací vyplývá, že neexistuje jediný důkaz toho, že byl SARS-CoV-2 prokazatelně přenesen z tzv. asymptomatického nebo presymptomatického případu na další osobu, u které by vyvolal onemocnění COVID-19.

Dopis virologům | mikrobiologům | vakcinologům | vědcům, kteří se veřejně vyjadřují ke COVID-19

Žádná z oslovených institucí nedisponuje informací o tom, že by jakékoli vědecké pracoviště na světě provedlo izolaci viru SARS-CoV-2, o kterém se již déle než rok předpokládá, že je příčinou celosvětové pandemie.

Žádost o poskytnutí informací potvrzujících asymptomatickou infekci a přenos

Existence přenosu SARS-CoV-2 od asymptomatických jedinců se stala obecně přijímanou pravdou, ale důkazy pro to, že tento fenomén není ničím jiným než chybnou interpretací falešně pozitivních výsledků testů, jsou nedostatečné.

Pokračujeme v našem úsilí dopátrat se u odborníků informací.

Bojujeme tak s nepřítelem, jehož reálnou existenci a patogenitu není žádný odpovědný orgán schopen doložit relevantní vědeckou prací. Lidé jsou evidentně nemocní a umírají ze zcela jiných důvodů, než je nám vyprávěno dennodenně v médiích.

Žádost o poskytnutí informací výrobcům testů pro „diagnostiku SARS-CoV-2“

Již druhý měsíc se snažíme získat informace od českých výrobců „covid testů“ (4 RT-PCR a 1 LAMP). Bohužel se na ně nevztahuje zákon 106/1999 Sb, a tak se odpovídat vůbec neobtěžují.

Žádost o informace na oprávněnost investovaných peněz do vývoje vakcíny

Na vývoj „vakcíny proti covid-19“ byly vynaloženy prostředky v řádu miliónů korun ze státního rozpočtu. Jaká je oprávněnost této investice?

Copyright © Resetheus z.s.

Restheus je nezisková zájmová asociace.